Rolleri rent

Rolleri rent Saaremaal

Rolleri rent Saaremaal

Võimalus rentida Roller ZNEN, väljalaskeaasta 2012, bensiin

Sõiduki rendi üldtingimused

Sõiduki üleandmine ja tagastamine

Rendileandja annab sõiduki Rentnikule üle kokkulepitud ajal, kokkulepitud kohas, puhtana ja heas töökorras.
Rentnik tagastab sõiduki kokkulepitud ajal ja kohas, puhtana, samas seisukorras, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist.
Kokkulepitud aja ületamise eest arvestatakse tunni tasu 1,6 eurot.
Teenindamine väljaspool tööaega 10 eurot (tööaeg E-R 10-18).

Kütus

Rendileandja annab sõiduki Rentnikule üle maksimaalselt täidetud kütusepaagiga ning Rentnik tagastab sõiduki Rendileandjale maksimaalselt täidetud kütusepaagiga.
Kui sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, nõutakse Rentnikult sisse puuduoleva kütuse maksumus hinnaga 2.- eurot/liiter (sisaldab tankimise teenustasu).

Läbisõidupiirang

Sõidukitel kehtib läbisõidupiirang 300 km/päevas, kuid mitte rohkem kui 4000 km/kuus. Limiitide ületamisel rakendub lisatasu 0,06 eurot/km.

Arveldused/tagatisraha

Rentnik tasub renditasu ja tagatisraha ettemaksena sõiduki üleandmisel. Tagatisraha on 100 eurot, mille Rendileandja tagastab Lepingu lõppedes täies ulatuses, välja arvatud Rendileandjale tekitatud kahju puhul.

Rentniku vastutus

Rentnik kasutab sõidukit ainult kokkulepitud riikides ning ainult inimeste ja pagasi transpordiks sõiduki kasutusjuhendis ettenähtud mahus ja kaalus.

Trahvid

Rentnik kohustub jälgima parkimis- ja liikluseeskirju, vastasel juhul aga tasuma õigeaegselt kõik sõidukiga seotud trahvid, mis esitatakse aja kohta, millal sõiduk oli Rentniku kasutuses. Juhul kui trahv esitatakse eelpoolnimetatud aja kohta peale lõpparve tasumist, on rendileandjal õigus tasuda see ilma vastuväiteid esitamata ja nõuda trahvisumma sisse Rentnikult.